Els nostres serveis

Acompanyant a l'empresari per cercar i trobar la millor solució

Successions generacionals

L’experiència en la gestió empresarial ens aboca a un nou context: el relatiu a la continuïtat generacional de les organitzacions, que s’inicia a partir del moment en el que els fundadors comencen a pensar en la jubilació.

Normalment, la situació esdevé en empreses de caire familiar en les quals els descendents formen part de l’equip directiu i consoliden la seva projecció de futur a sopluig de l’accionariat majoritari.

Empreses que disposen de relleu familiar i, per tant, d’intenció manifesta de continuïtat del negoci.

Per tal de garantir la viabilitat de continuïtat, s’han de tenir presents diversos aspectes rellevants:

  • Coneixement de la predisposició de cadascun dels membres.
  • Estudi de les actituds, aptituds i talents individuals.
  • Anàlisi de la convenient assignació de les responsabilitats a desenvolupar en funció dels perfils actius dels membres.
  • Grau de predisposició del propietari pel que fa a la delegació de funcions.

En aquest sentit, analitzem acuradament cadascuna de les circumstàncies corporatives així com les característiques individuals i col·lectives, intervenint si fora necessari en la resolució de conflictes de lideratge i/o d’ordre corporatiu.

És partir del resultat d’aquest estudi que aconsellem la millor manera de vertebrar el procés, sempre envoltat d’un clima de col·laboració adient.

En tot moment es cerca generar les sinèrgies convenients per assolir el treball en equip com a mesura de fortalesa i rigor de l’organització.