Els nostres serveis

Acompanyant a l'empresari per cercar i trobar la millor solució

RRHH

La nostra experiència ens ha demostrat que el principal actiu d’una organització són les persones que hi formen part d’ella.

El desig de créixer, evolucionar i obtenir bons resultats per par de l’organització hauria d’anar associat a l’obtenció per part dels seus col·laboradors d’allò que més valoren, sentir-se satisfets i realitzats.

Crear un bon producte o proporcionar un gran servei, aconseguir estabilitat financera i tenir controlar el flux operatiu, resulten àrees insuficients per aconseguir una “companyia saludable” i un dinamisme empresarial si ens oblidem del factor humà.

Una selecció de personal acurada, treballa per identificar el millor perfil adaptat a les necessitats empresarials i personals amb l’objectiu bàsic de:

  • aconseguir la integració plena en la resta d’àrees de gestió.
  • desbloquejar els conflictes generats per la asincronia establertes entre les polítiques i les pràctiques organitzacionals.

Sota aquesta perspectiva basem el procés de selecció en els següents paràmetres:

  • Estudi dels trets de l’organització per tal d’arribar a trobar un perfil adaptat a les seves exigències.
  • Definició exhaustiva del lloc de treball i perfil sol·licitat.
  • Anàlisi del feedback empresa-col·laborador mitjançant l’avaluació de recursos competencials (actitud i aptitud).
  • Cerca de l’equilibri entre necessitat/satisfacció en la relació laboral.
  • Distinció del valor afegit: talent, enginy, creativitat, involucració, cohesió, confiança, actitud, funcionalitat i productivitat.
  • Aplicació del paradigma Guanyar/Guanyar.