Els nostres serveis

Acompanyant a l'empresari per cercar i trobar la millor solució

Mediació de conflictes

En els nostres dies les Organitzacions es conceben com un sistema dinàmic en permanent contacte amb el món exterior i en el que les incerteses derivades de les relacions establertes, afecten al seu funcionament tant interna com externament.

La importància del benestar psicològic a les organitzacions

El concepte “Empresa saludable” comença a ser un dels objectius principals per a les organitzacions que es preocupen per obtenir un major rendiment del seu potencial.

Lideratge positiu

Considerant la finalitat empresarial una col·laboració entre persones que viatgen en una mateixa direcció, un intercanvi de forces recíproques i una suma d’actius comuns per créixer a nivell personal al temps que organitzacional, la funció del lideratge positiu pot ser determinant per aconseguir integrar aquets aspectes.

RRHH

La nostra experiència ens ha demostrat que el principal actiu d’una organització són les persones que hi formen part d’ella.

Noves tecnologies

En aquests moments estem vivint, sense cap dubte, una autèntica revolució digital.

Les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), representen per a les organitzacions un gran impacte en la forma de relacionar-se amb els seus clients.

Gestió comercial

Considerant la finalitat empresarial una col·laboració entre persones que viatgen en una mateixa direcció, un intercanvi de forces recíproques i una suma d’actius comuns per créixer a nivell personal al temps que organitzacional, la funció del lideratge positiu pot ser determinant per aconseguir integrar aquets aspectes.

Successions generacionals

L’experiència en la gestió empresarial ens aboca a un nou context: el relatiu a la continuïtat generacional de les organitzacions, que s’inicia a partir del moment en el que els fundadors comencen a pensar en la jubilació.

Properament

Estem treballant per oferir-te més serveis

Properament

Estem treballant per oferir-te més serveis