Els nostres serveis

Acompanyant a l'empresari per cercar i trobar la millor solució

Noves tecnologies

En aquests moments estem vivint, sense cap dubte, una autèntica revolució digital.

Les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), representen per a les organitzacions un gran impacte en la forma de relacionar-se amb els seus clients.

La informació ocupa un paper preponderant en el dia a dia de l’empresa, el seu volum augmenta considerablement i la velocitat de transmissió demanda el potencial adequat per fer-ho possible.

Des de Gip oferim productes i serveis destinats a facilitar un augment de la competitivitat en aquest àmbit:

  • Disseny i creació de noves tecnologies (2.0).
  • Disseny gràfic.
  • Creació i desenvolupament de web’s corporatives i la respectiva gestió legal.
  • Creació i desenvolupament de la newsletter.
  • Software especialitzat en diverses matèries d’aplicació (tecnològic, anàlisi, estadística, magatzem i stock), adaptat a l’empresa.