Els nostres serveis

Acompanyant a l'empresari per cercar i trobar la millor solució

Formació en lideratge positiu

Considerant la finalitat empresarial una col·laboració entre persones que viatgen en una mateixa direcció, un intercanvi de forces recíproques i una suma d’actius comuns per créixer a nivell personal al temps que organitzacional, la funció del lideratge positiu pot ser determinant per aconseguir integrar aquests aspectes.

Quins trets formen part d’un estil de lideratge positiu?

 • Integra les necessitats de l’organització i dels seus col·laboradors.
 • Capta aquelles necessitats que promoguin el canvi.
 • Actua com a part activa en el procés de canvi.
 • Facilita processos amb criteri pràctic.
 • Estimula als altres mantenint una actitud positiva.
 • Posseeix adaptabilitat, flexibilitat i positivisme genuïns.
 • Té la capacitat de transformar les situacions complicades en oportunitats de creixement potencial.
 • Genera un clima de benestar psicològic al seu entorn.
 • Aporta reconeixement i identifica els punts forts dels seus col·laboradors.
 • Manté una comunicació fluida amb el seu equip.
 • L’empatia, l’optimisme i la integritat són la base competencial.

La nostra metodologia

El “Treball de camp”: es fa l’estudi de la situació actual en el lloc de treball, s’analitzen les dades obtingudes i en funció dels resultats s’ofereixen tècniques i coneixements per avançar en la implementació de l’estil de lideratge positiu.