Els nostres serveis

Acompanyant a l'empresari per cercar i trobar la millor solució

La importància del benestar psicològic a les organitzacions

El concepte “Empresa saludable” comença a ser un dels objectius principals per a les organitzacions que es preocupen per obtenir un major rendiment del seu potencial.

Recents investigacions aplicades a l’estudi del benestar dins del món laboral apunten a la importància de prevenir l’aparició d’impactes negatius (depressió, ansietat, malalties cardiovasculars, etc.) en l’entorn de treball, els quals tenen repercussió directa en el grau de rendiment i, per tant, poden arribar a causar una reducció de la productivitat o augmentar el grau d’absentisme.

Nosaltres com a consultors som conscients d’aquesta realitat i proporcionem els recursos adients per millorar la qualitat de vida de l’organització i del personal que la integra.

Apliquem polítiques i pràctiques organitzacionals centrades en dos aspectes primordials:

  • Organitzacionals: adreçats a l’estudi de les tasques (volum, responsabilitat, lloc de treball, formació, funcions, etc.)
  • Interaccions humanes: flux d’informació, relació inter/ intra departamental, cohesió i tipus de relacions, entre d’altres àrees.

Com ho apliquem?

 

  • Proporcionant recursos per a l’autoregulació emocional.
  • Dissenyant intervencions aplicades de manera personalitzada.
  • Recolzant i assessorant per afrontar situacions noves que són dificultoses per a les persones.
  • Gestionant el canvi per facilitar un escenari afavoridor de nous resultats.
  • Acompanyant en situacions que poden sobrepassar els recursos disponibles.
  • Desenvolupant el potencial personal.
  • Prioritzant el tracte humà, la cohesió i el compromís.